Parafia p.w. Wniebowzięcia N.M.P.
Szczecin - Dąbie

Akcja Katolicka

...jest stowarzyszeniem katolików świeckich, którzy w zorganizowanej formie bezpośrednio współpracują z hierarchią kościelną w realizacji ogólnego celu apostolskiego Kościoła (por. KK n. 33; DA n. 20; DM n. 15). 

 Głównym celem Akcji Katolickiej  jest formacja chrześcijańska oraz organizowanie bezpośredniej współpracy katolików świeckich z hierarchią kościelną w prowadzeniu misji apostolskiej Kościoła.

Akcja Katolicka realizuje swój cel przez:

- pogłębienie życia religijnego, moralnego, intelektualnego i kulturalnego oraz ukierunkowanie swoich członków i sympatyków na zadania apostolskie,

- przenikanie wartościami ewangelicznymi życia społecznego,

- zajmowanie stanowiska w sprawach publicznych Kościoła, a zwłaszcza reagowanie na zagrożenia wiary i moralności chrześcijańskiej,

- kształcenie swoich członków i wspieranie ich w działaniach do aktywności w życiu społecznym, gospodarczym, kulturalnym i politycznym.

 
Parafialny Oddział Akcji Katolickiej (POAK) został utworzony w naszej parafii w 1996 roku i obecnie liczy 9. aktywnych członków, którzy spotykają się raz w miesiącu (po Mszy św. o godz. 1800) pod opieką duchową asystenta kościelnego ks. Kanonika Kazimierza Piaseckiego.

 Więcej informacji na temat Akcji Katolickiej na stronie: http://www.ak.org.pl

 

SERDECZNIE ZAPRASZMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH