Parafia p.w. Wniebowzięcia N.M.P.
Szczecin - Dąbie

WITRAŻE W NASZYM KOŚCIELE

2 grudnia 2007 w czasie Mszy św. o godz. 11.30 Ks. Biskup Marian Kruszyłowicz dokonał poświęcenia pierwszej części witraży. Zamontowanych zostało wówczas 5 witraży przedstawiających Tajemnicę Chwalebną Różańca Świętego umieszczonych w prawej nawie kościoła.


16.08.2009r Ks. Arcybiskup Andrzej Dzięga, o godzinie 11:30 odprawił uroczystą Mszę św., wygłosił kazanie, a po Mszy Świętej poświęcił nowe witraże w prezbiterium. Witraże te przedstawiają sceny z Męki Pańskiej, w sumie w prezbiterium jest 7 widoków, 5 witraży i dwie namalowane sceny w blendach okiennych.

 

W lewej nawie kościoła umieszcone zostały dwie sceny malowane i 3 witraże z części Radosnej Różańca Świętego.

W przedsionku kościoła, i na chórze umieszczone zostały witraże z Tajemnicy Światła.

W zakrystiach bocznych po prawej i lewej stronie ołtarza oraz w kaplicy bocznej  umieszcone zostały witraże z postaciami świetych; natomiast pod chórami w czterech oknach umieszcono postacie czterech Ewangelistów-  Mateusza, Marka, Łukasza i Jana.

 

 

 

 


Tajemnice Chwalebne

1.ZMARTWYCHWSTANIE PANA JEZUSA
Witraż przedstawia: MIESZKA I, BOLESŁAWA CHROBREGO, SŁ. BOŻEGO JANA PAWEŁA II, SŁUGĘ BOŻEGO KARD. STEFANA WYSZYNSKIEGO ORAZ  SŁUGĘ BOŻEGO BP.WILHELMA PLUTA
Znajdujące się na pierwszym witrażu osoby związane są z powstaniem a także „nowym Narodzeniem” w czasach komunizmu państwa polskiego i Narodu. Każda z tych postaci przyczyniła się do odrodzenia naszego kraju rozpoczynając od pierwszych dziejów aż po dzień dzisiejszy.

2. WNIEBOWSTĄPIENIE PANA JEZUSA
Witraż przedstawia: ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU, ŚW. STANISŁAWA KOSTKĘ, ŚW. PIOTRA APOSTOŁA I PAPIEŻA  BENEDYKTA XVI.
Św. Piotr był  zwierzchnikiem gminy chrześcijańskiej w Jerozolimie, a następnie w Rzymie. Dziś następcą św. Piotra na ziemi jest papież BenedyktXVI. Święty Franciszek z Asyżu przedstawiany jest w brązowym habicie franciszkańskim z kapturem,przepasany białym sznurem z trzema węzłami symbolizującymi trzy składane przez braci mniejszych śluby: posłuszeństwa, ubóstwa i czystości. Święty Stanisław Kostka połączył naukę z życiem religijnym. Wszyscy Święci przedstawieni na tym witrażu byli głosicielami słówJezusa na ziemi.


3.ZESLANIE DUCHA ŚWIĘTEGO
Na witrażu znajdują się: ŚWIĘTY  OTTON Z BAMBERGU, ŚWIĘTY WOJCIECH
Św. Otton urodził się około roku 1060. W młodym wieku był kapelanem na dworze księcia Władysława Hermana. Po powrocie do Niemiec został kanclerzem cesarza Henryka IV, a później Biskupem Bambergu. W roku 1124 na prośbę Bolesława Krzywoustego przybył na Pomorze i doprowadził do przyjęcia chrześcijaństwa chrześcijaństwa przez Pomorzan.  Jest patronem diecezji Szczecińsko-Kamieńskiej Święty Wojciech, patron Polski.
ATRYBUTY:  Orzeł – symbol neofity i Chrystusa Zmartwychwstałego, pastorał lub krzyż podwójny – symbol władzy biskupiej, wiosło, gdyż do Prus podróżował łodzią po Wiśle oraz włócznie od których zginął. Święty Stanisław. W roku 1963 papież Jan XXIII ustanowił świętego Stanisława wraz ze Świętym Wojciechem i NMP Królową Polski pierwszorzędnym Patronem Polski. Relikwie św. Stanisława przechowywane są w katedrze na Wawelu.
Atrybuty: Przedstawiany w szatach biskupich.

4.WNIEBOWZĘCIE N.M.P
Witraż przedstawia: DZIECI FATIMSKIE (Łucjia, Franciszek i Hiacynta) ORAZ OJCA PIO
Minęło niemal 90 lat od kiedy w Fatimie trojgu pastuszków
(Łucji, Franciszkowi i Hiacyncie)
 objawiła się Matka Boża. Objawienia fatimskie należą do najbardziej znanych objawień maryjnych w historii, a ich głównym przesłaniem jest konieczność nawrócenia i modlitwy o pokój.
Ojciec Pio powiedział: "Niektórzy ludzie są tak nierozsądni, że oni myślą, że mogą przejść przez życie bez pomocy Matki Boskiej." "Kochaj Matkę Boską i odmawiaj Różaniec, gdyż jej Różaniec jest bronią przeciw złym duchom naszego obecnego świata."
On zawsze mówił: "Matka Boga jest Matką wszystkich matek”

5. UKORONOWANIE N.M.P. NA KRÓLOWĄ NIEBA I ZIEMI

Witraż przedstawia: BŁOGOSŁAWIONĄ MATKĘ  TERESĘ Z KALKUTY ŚW. BRATA ALBERTA ORAZ  ŚW. SIOSTRĘ FAUSTYNĘ
Matka Teresa Była założycielką zakonu Sióstr Miłosierdzia, z pierwszą bazą w Kalkucie (Indie). Uznanie przyniosła jej bezinteresowna praca z potrzebującymi - stała się jedną z najbardziej szanowanych kobiet w  świecie, a w 1979 roku otrzymała Pokojową Nagrodę Nobla. Wówczas wszystkie otrzymane za nagrodę pieniądze przeznaczyła dla biednych
Brat Albert do końca oddany dziełu miłosierdzia dla najuboższych. Nazywany drugim św. Franciszkiem z Asyżu, gdyż jak on wcielał w swe życie z prostotą i dosłownością całą treść Ewangelii, pozostał jednocześnie św. Brat Albert na zawsze artystą, by służyć pięknu w sponiewieranym człowieczeństwie.
Faustyna Kowalska, znana dziś w całym świecie apostołka Miłosierdzia Bożego, zaliczana jest przez teologów do grona wybitnych mistyków Kościoła
Wszystkie te osoby są  sługami miłosierdzia. Swoim życiem nieśli pomoc bliźnim i potrzebującym.


Witraże w Prezbiterium - DWA WIDOKI W BLENDACH OKIENNYCH I 5 WITRAŻY
 

Blenda po prawej stronie- Złozenie Pana Jezusa w grobie

1.Śmierć na krzyżu Pana Jezusa
2. Zdjęcie z krzyża Pana Jezusa.
3.Cierniem Ukoronowanie
4. Dźwiganie krzyża
5.Biczowanie
Blenda po lewej stronie- Modlitwa w ogrójcu


W lewej nawie kościoła umieszcone zostały dwie sceny malowane i 3 witraże z części Radosnej Różańca Świętego.


1.Znalezienie Pana Jezusa w świątyni.-  Poniżej: św. Paweł, św. Andrzej Bobola i św. Rafał Kalinowski.
W dwóch blendach okiennych namalowane zostały sceny przedstawiajace:
2.Narodzenie Pana Jezusa- poniżej Pokłon trzech Mędrców,
3.Ofiarowanie Pana Jezusa w Światyni- w dolnej części: św. O. Pio, św. Cyryl i Metody, św. Dominik i bł. Czesław


Wszystkim którzy przez złożoną ofiarę na witraże przyczyniają się do tego,
że nasz kościół staje się piękniejszy składamy serdeczne Bóg zapłać.